VI ERBJUDER...

...ARBETSLEDNING, PLANERING, SÄKERHETSPERSONAL, BESIKTNINGSMÄN, FÖRARE SAMT MASKINER OCH UTRUSTNING TILL JÄRNVÄGS ENTREPRENADER.

• Skydds- och säkerhetsledare samt Tillsyningsmän

• Ibruktagningsbesiktningsmän

• Fordonsförare samt Operatör-TSA

• Bantekniker, Ktl-montörer, El & Teletekniker,

• Arbetsledning/Platschefer inom Mark, Bana, KTL samt El & Tele

• Bastab / Stabilitetspåverkande arbete i spår

• Kopplingsledare/Elarbetsansvarig HSP

• Skydds- och säkerhetsplanerare

• Planering och samordning samt ansökningar av tider i spår (BUP) via TRANS

• Ombyggnationer, service & underhåll av spårgående fordon och arbetsredskap